Data en reglement KNHS Indoorkampioenschappen 2019

Het indoorseizoen is begonnen en binnenkort barst in alle regio’s de strijd om de felbegeerde startplaatsen voor de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo weer los!

Datum

Kampioenschap

1, 2 en 3 maart 2019

Dressuur Subtop vanaf klasse ZZ-Zwaar

8 en 9 maart 2019

Dressuur pony’s klasse B t/m Z2

15 en 16 maart 2019

Dressuur paarden klasse B t/m ZZ-Licht

22 maart 2019

23 maart 2019

Springen pony’s klasse B

Springen pony’s klasse L t/m ZZ

29 maart 2019

30 maart 2019

Springen paarden klasse B

Springen paarden klasse L t/m ZZ

*Wijzigingen onder voorbehoud.

Kampioenschapsreglement
Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de Regio- en/ of KNHS- kampioenschappen vast. De voorwaarden zijn aanvullingen/ afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen. Het kampioenschapsreglement voor de  KNHS-indoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen, geldig van 1 oktober 2018 en tot 1 april 2019 is nu hier te raadplegen (link: https://www.knhsindoorkampioenschappen.nl/voor-deelnemers/reglementen-bepalingen-en-verdeelsleutel/indoorkampioenschappen/)

Nog steeds geldt dat combinaties tijdens de kampioenschappen maar in één klasse per discipline mogen meedoen. Dit is altijd de hoogste klasse waarin de combinatie in de periode 1 oktober 2018 tot en met het regiokampioenschap uitgekomen is.

Let op! Ten opzichte van het reglement van 2018 zijn in 2019 twee wijzigingen:

  • Nieuw in het springreglement is opgenomen dat combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50 meter niet startgerechtigd zijn om deel te nemen aan de KNHS Indoorkampioenschappen t/m de klasse ZZ.
  • Een combinatie kan alleen deelnemen aan het KNHS-regiokampioenschap (indoorseizoen) in de regio van de vereniging waar de ruiter volgens het lidmaatschap op 1 oktober 2018 lid van is. Van deze regel kan alleen in overleg met de betreffende regio afgeweken worden.

Verdeelsleutel
De verdeelsleutel wordt eind december 2018 gepubliceerd. De verdeelsleutel wordt per klasse gemaakt op basis van het aantal actief startende combinaties in die klasse per regio tegenover het aantal actief startende combinaties in de klasse in heel Nederland. De regio geeft de geselecteerde deelnemers voor de KNHS Indoorkampioenschappen dressuur en  springen door aan de KNHS. 

Vraagprogramma
Naast het kampioenschapsreglement, waarin staat waaraan je moet voldoen om je te selecteren, wordt in een later stadium ook het vraagprogramma van de KNHS Indoorkampioenschappen toegevoegd. In het vraagprogramma staat hoe het kampioenschap wordt verreden en bijvoorbeeld welke dressuurproeven er worden gereden.

We wensen alle deelnemers heel veel succes en paardensportplezier toe!

Heb je toch nog vragen dan kun je contact opnemen met de KNHS

Foto: Digishots

Geplaatst op: